تمرکز روی کارهای کوچک

به گزاره‌های زیر نگاهی بیندازید .

داشتن هدف از مهمترین ویژگیهای افراد موفق است.
صبحانه خوردن باعث عملکرد بهتر مغز می‌شود.
سیگار کشیدن باعث آسیب ریوی می‌شود .

شرط می‌بندم که هرکدام از آدم هایی که روی زمین زندگی می‌کنند حداقل یکبار جملات بالا را با بیا‌ن‌های مختلف، دیده و شنیده و یا خوانده اند.
اما یک سوال مهم !
چرا هنوز بسیاری از افراد بی هدف زندگی می‌کنند؟
چرا هنوز هم که هنوز است شخصی شبیه به من از صبحانه خوردن طفره می‌رود؟
چرا یافتن افرادی که سیگار به دست دارند کار سختی نیست؟ ادامه ی مطلب

پر عشق را بجنبان

تاحالا برایتان اتفاق افتاده که یکدفعه و به صورت اتفاقی حرفی را بشنوید که کلید حل مشکلتان بوده باشد ؟ از همان حرف‌هایی که پنداری ابرو باد ومَــه و خورشید وفلک دست در دست هم داده اند تا در آن موقعیت خاص آن حرف را بشنوید و از غفلت دور شوید ؟
چند روز پیش بود که کمی با خودم دست به یقه شده بودم، دلم می‌خواست دست خودم را بگیرم و ببرم یک جای خلوت و با خودم مثل دوتا مرد بنشینیم و حرف بزنیم، چندتا سیلی آبدار توی گوش خودم بزنم و مثل این فیلم های خارجکی نعره بزنم :
هی تو! دردت چیه ؟ ادامه ی مطلب