تماس با من

اگر قصد دارید با آدم پشتِ این نوشته‌ها تماس بگیرید می‌توانید از طریق فرم زیر اقدام فرمایید. هرگونه پیامی که از طرف یک آدمِ واقعی فرستاده شود او را خوشحال خواهد کرد.

دیریست که دلدار پیامی نفرستاد

ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد

صد نامه فرستادم و آن شاه سواران

پیکی ندوانید و سلامی نفرستاد