کتاب خوانی

معرفی کتاب: کیمیاگر

پیش نوشت :
اولین بار سال دوم راهنمایی بودم که اسم کتاب «کیمیاگر» به گوشم خورد، یکبار آن را دست یکی از معلم‌ها دیدم، جلو رفتم و درباره‌اش پرسیدم و جوابی که گرفتم این بود:
کتاب زیباییست ولی برای سن الان تو خیلی مفید نیست، ممکن است چیز زیادی از آن نفهمی. اگر می‌خواهی این کتاب را بخوانی، مطالعه کردنش را بگذار برای سالهای بعد.

گوشه‌ی ذهنم بود که برای یکبار آن را بخوانم ولی همیشه چندتایی کتاب پیدا می‌شدند که برای مطالعه‌شان بیشتر از کیمیاگر شوق داشتم و این بود که تا به امروز سراغش نرفته بودم.
چند روز پیش بود که یک دوست توصیه کرد هروقت فرصتی دست داد کتاب را بخوانم و برخلاف عادت همیشه که برای به پایان بردن کتاب عجله دارم، این بار کتاب را با صبر بیشتری مطالعه کنم و هربار یادداشت بردارم.
این کتاب را به شیوه‌ی پیشنهادی آن دوست مطالعه کردم و موضوعاتی که در ادامه‌ی مطلب طرح می‌کنم هر آن چیزی است که از کیمیاگر فهمیده‌ام. به خواندن “معرفی کتاب: کیمیاگر” ادامه دهید